Kubbealtı Kursları Başlıyor

BİÇİM BİRİMİ

birl. i. yeni. dilb. Bir kelimeye eklenerek ona dil bilgisi bakımından biçim veren, cinsini, sayısını, hangi zaman ve şahsı gösterdiğini, söz dizimi bakımından durumunu belirten en küçük öğe, morfem.