Kubbealtı Kursları Başlıyor

BOLŞEVİZM

[l ince] i. (Fr. bolchevisme) Bolşeviklik, Rus komünistliği.