BUZAĞILIK

i. halk ağzı.
1. Buzağıların otlatıldığı yakın çayır, otlak.
2. Üzerinde hayvan otlatılan işlenmemiş tarla.
3. Çayır ve otlaklarda mevsim sonunda son defa biçilen ot.