Kubbealtı Kursları Başlıyor

CANFES

i. (< Ar. cunfāṣ < Yun. kannavis)
1. Parlak, ince, iki renkli gibi görünen ipekli kumaş: Yine sütninem söyledi, içi de canfes kaplıymış (Ahmet Râsim). Bu müzelik eşyâlarla dolu sandıklar ve bu sandıkların içindeki toptop kumaşlar, canfesler, dîbâlar, ipek seccâdeler (…) bin yıllık bir medeniyetten süzülüp gelmiş bir târih tortusu, incelmiş bir mîras vardı ki elbette rastgele herkesin gözü önüne serilemezdi (Sâmiha Ayverdi).
2. sıf. Bu kumaştan yapılmış: Giymiş ol rûh-ı musavver kırmızı canfes kabâ / Lâle-veş gördüm seher açıldı gül senden yana (Nedim). Bohçadan bir kat canfes elbise çıkardı (Ahmed Midhat Efendi).