Kubbealti Lugati
Kubbealtı Kursları Başlıyor

CEMÂLULLAH

(ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠّﻪ) i. (Ar. cemāl ve Allāh ismiyle cemālu’llāh) Allah’ın güzellik sıfatıyle tecellîsi: Kaçma sûz-ı aşk ile yanmaktan ey kalb-i zelîl / Kim cemâlullâhı ol âteşte seyr etti Halîl (Rûhî-i Bağdâdî). Yegâne hüsn-i ilâhî odur cemâlullah / Cihâna ahsen-i takvîmden ıyân olalı (Yahyâ Kemal).