DÜRZÎ

(ﺩﺭﺯﻯ) özel i. (Anuş Tegin ed-Derezî’nin adından) Sûriye ve Lübnan’da Müslümanlık’tan ayrı kendilerine mahsus inançları olan ve Fâtımî halîfesi Hâkim Biemrillâh’ın ulûhiyetine inanan Araplaşmış topluluğa mensup kimse.