DÂHÎLİK

i. Dâhî olma, çok üstün yeteneklere sâhip olma, dehâ.