Kubbealtı Kursları Başlıyor

DÛRENDİŞ

(ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﻳﺶ) sıf. ve i. (Fars. dūr “uzak” ve endіş “düşünen” ile dūr-endіş) İleriyi düşünen, uzağı gören, her işin sonunu ölçüp biçen, tedbirli (kimse), müdebbir: Her kavmin ukalâ-yı dûrendîşi bu mütâlaalarda müttehidü’l-efkârdır (Ziyâ Paşa). Bu bir ihtiyârî hicret olacak. İhtiyârî bir hicreti ise insanlar ne kadar dûrendiş olurlarsa olsunlar yine tereddütle, batâetle göze aldırırlar (Yahyâ Kemal).

DÛRENDİŞLİK

i. Dûrendiş olma, ileriyi düşünüp ona göre hareket etme durumu.