Kubbealti Lugati
Kubbealtı Kursları Başlıyor

EDAT

(ﺍﺩﺍﺕ) i. (Ar. edāt) dilb. Bağımlı kelime: Bağlaç, takı, ünlem [Arapça’da “yardımcı kelime” anlamında olan ve Türkçe’de tek başına mânâsı olmayıp cümle içinde gramer görevi bulunan kelimeler için kullanılan edat sözü önceleri dilimizde bağlaç, takı ve ünlem cinsinden kelimelerin hepsi için kullanılmıştır. Bugün ise bağımlı kelimelerden yalnız takı karşılığı kullanılmaktadır].
ѻ Edat grubu: Takı öbeği. Edât-ı haber: Bildirme eki. Edât-ı istifham: Soru eki. Edât-ı rabt: Bağlaç.