ER DİŞİ

birl. i. yeni.
1. Hem erkeklik hem dişilik özelliklerini bir arada taşıyan canlı, hünsâ.
2. bota. Hem erkek hem dişi çiçeği bulunan bitki.

ER DİŞİLİK

i. Er dişi olma durumu.