ESKİLİK

i. Eski olma durumu, eski olan şey veya kimsenin hâli: Birleşerek yenilikle eskilik / Etmelidir birbirini tasfiye (Ziyâ Gökalp). Bütün bu kadar eskilik içinde o yeni pantolon (Yusuf Z. Ortaç). Bir kısmı fetih yıllarından bir parça gibi asil bir eskilik havasında yaşarlar (Ahmet H. Tanpınar).