Kubbealtı Kursları Başlıyor

FETRET

(ﻓﺘﺮﺕ) i. (Ar. fetret)
1. İki peygamberin gelişi arasında geçen süre.
2. İki pâdişah dönemi arasında geçen pâdişahsız süre.
3. Bir hükûmetin zayıflayıp gücünü kaybetmesiyle kuvvetli yeni bir hükûmet kurulması arasında geçen karışıklık ve iktidarsızlık dönemi: “Fetret devri.” Siyah kelebek kümelerinin fetrete, pâdişâhın öleceğine işâret olduğunu söylüyor (Ömer Seyfeddin).
4. teşmil. İki olay arasındaki zaman: “Hz. Peygamber’e ilk vahiy gelişiyle ikinci vahiy arasında geçen yaklaşık üç yıllık süreye fetret-i vahiy denir.”
5. eski tıp. İki sıtma veya çarpıntı nöbeti arasındaki fâsıla.