Kubbealtı Kursları Başlıyor

HÛBANNÂME

(ﺧﻮﺑﺎﻧﻨﺎﻣﻪ) i. (Fars. ḫūbān “güzeller” ve nāme “yazılı şey” ile ḫūbān-nāme) Eski edebiyatta güzel ve yakışıklı gençler için yazılan eser: Enderûnî (Enderunlu) Fâzıl’ın manzum hûbannâmesi meşhurdur (Mehmet Z. Pakalın).