Kubbealtı Kursları Başlıyor

KÜSUF

(ﻛﺴﻮﻒ) i. (Ar. kusūf) astro. Güneş tutulması: Gelmesin cânâ cemâlin âfitâbına küsûf / Ermesin ömrün dırahtı berkine bâd-ı hazan (Mihrî). Küsûf içinde kalan âfitâba benzettim (Abdülhak Hâmit’ten). Aynı anda gecenin karanlık sînesinden Apokalips uçtu. Bir küsuftan fırlayan kara bir ifrit gibi korkunçtu, tehditkârdı (Cemil Meriç’ten).
ѻ Küsûf-ı cüz’î: Kısmî güneş tutulması. Küsûf-ı küllî: Tam güneş tutulması.