Kubbealtı Kursları Başlıyor

KĀDIM

(ﻗﺎﺿﻢ) sıf. ve i. (Ar. ḳaḍm “kemirmek”ten ḳāḍim) Fâre, tavşan, kunduz gibi kemirici (hayvan).
● Kādıme (ﻗﺎﺿﻤﻪ) sıf. Kâdım kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Hayvânât-ı kādıme.”

KĀDİM

(ﻗﺎﺩﻡ) sıf. (Ar. ḳudūm “bir yere gelmek, girmek”ten ḳādim) Gelen, ayak basan, vâsıl olan.
● Kādime (ﻗﺎﺩﻣﻪ) sıf. Kādim kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Cuyûş-ı kādime.” “Kuvâ-yı kādime.” Bk. KĀDİME

KĀDİME

(ﻗﺎﺩﻣﻪ) i. (Ar. ḳādim “öne geçen, ayak basan”dan ḳādime) Ordunun ileri karakolu: Çekeriz râh-ı tevellâ vü teberrâ gamını / Hem-reh-i kādime-i hazret-i hünkârız biz (Osman Şems).
● Kādime-cünban (ﻗﺎﺩﻣﻪ ΄ﻨﺒﺎﻥ) birl. sıf. (Fars. cunbān “hareket eden” ile) Yola çıkan, önde bulunan: Verelim cânımızı yâr eğer eylerse kabûl / Kerbelâ-yı gama dek kādime-cünbân olalım (Yenişehirli Avnî’den).