Kubbealti Lugati
Kubbealtı Kursları Başlıyor

NİHÂNÎ

(ﻧﻬﺎﻧﻰ) sıf. ve zf. (Fars. nihān “gizli” ve nispet eki ile nihānі) Gizli, gizlice: Vâdeyledi bir gece nihânî gelecektir / Ben kuluna ey mâh-likā müjdeler olsun (Şarkı). Bir ıztırâb-ı nihânî ayan olur birden (Hüseyin Sîret).