Kubbealtı Kursları Başlıyor

NİSYAN

(ﻧﺴﻴﺎﻥ) i. (Ar. nisyān)
1. Unutma: Hep hâk değil mezâr-ı dilber / Nisyân olacak ikinci makber (Abdülhak Hâmit). Fikrimiz mütemâdiyen mesmûâtımız üzerinde bir nevi ameliyye-i tasfiye icrâ eder. İşine yarayacakları saklar, ötekileri mezbele-i nisyâna atar (Cenap Şahâbeddin).
2. Gaflet: Şimdi de aynı devlet adamları koyu bir nisyan ve şaşkınlık içinde bulunuyorlardı (Sâmiha Ayverdi).