Kubbealtı Kursları Başlıyor

PORNO

sıf. (pornographique’ten kısaltma) Açık saçık, müstehcen: “Porno neşriyat.”

PORNOGRAFİ

i. (Fr. pornographie < Yun.) Açık saçık, edebe aykırı, müstehcen yayın, filim, resim vb.

PORNOGRAFİK

sıf. (Fr. pornographique) Pornografiyle ilgili olan, açık saçık, müstehcen: “Pornografik yayınlar.” Bunların hemen hepsi pornografik yâni ayıp şeylerdir (Burhan Felek).