Kubbealtı Kursları Başlıyor

RÛHÂNÎLİK

i.
1. Rûhânî olma durumu, rûhânî varlıklarla ilgili olma.
2. Dinle ilgili olma.