Kubbealtı Kursları Başlıyor

RUHSAR

(ﺭﺧﺴﺎﺭ) i. (Fars. ruḫsār) Yanak, yüz: Gül-i ruhsârına karşı gözümden kanlı akar su / Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı (Fuzûlî). Sırr-ı aşkı kim bilirdi nâle efgān etmese / Safha-i ruhsârım üzre eşk tahrîr etmese (Kānûnî Sultan Süleyman’dan). Ruhsârını ey dilber âyîneye benzettim / Vah vah ne hatâ ettim ayı neye benzettim (Enderunlu Vâsıf’tan).