Kubbealti Lugati
Kubbealtı Kursları Başlıyor

TERAKKİYAT

(ﺗﺮﻗّﻴﺎﺕ) i. (Ar. teraḳḳі’nın çoğul eki -āt almış şekli teraḳḳiyāt) Terakkîler, ilerlemeler, gelişmeler: Avrupa medeniyetini, garbın terakkiyâtını titremeden, çekinmeden kabul ediverdik (Ömer Seyfeddin). Bunun da en büyük sebebi, Almanlar’ın her sâhada izhar ettikleri terakkiyât-ı hârikulâde olmuştur (Cenap Şahâbeddin). Bu gördüğümüz terakkiyat, umran, servet iki yüz altmış iki senelik bir tekâmülün semeresidir (Yahyâ Kemal).