Yardımcılar

İlhan Ayverdi sözlük maddelerini yazmaya 1976 senesinde başlamış, üç cilt hâlinde basılıncaya kadar özel ihtisas gerektiren konularda şu ilim adamlarıyla birlikte çalışmıştır:

  • • Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu - Redaksiyon-Etimoloji
  • • Hayri Bilecik - Etimoloji (Arapça-Farsça)
  • • Prof. Dr. Mustafa Tahralı - İmlâ (Uygulama) - Etimoloji (Arapça-Farsça)
  • • Dr. Fahrünnisa Bilecik - Tashih - Ekler Kısmı